Slider

Reference

Voňavější kytičku jsem neměla. Holky s kytkama od potoka jsou strašně moc fajn:) Kytičky jsou voňavé, dlouho vydrží ve váze, některé se dají krásně nasušit.

Martina Royce

 

Neuvěřitelná rychlost! Za pár hodin jsem si vyzvedl krásnou zimní kytici.

Ondra Pelikán

Děkuji celému týmu Kytek od potoka za květiny na svatbu. Jednání milé a vstřícné, květiny nádherné.

Určitě přijedeme pro kytičku i při další příležitosti. Květina čerstvě utržená z místního pole má svůj nezaměnitelný půvab a vydrží svěží dlouhé dny. Fandím vám!

Lucie Szakál

Moc děkuji za nádherné kytice na svatbu. Velmi mi vyhovovala možnost internetové objednávky a následná komunikace s floristkou byla velmi příjemná. I když jsem nespecifikovala, jaké květiny bych chtěla, z výsledku jsem byla nadšená. A rozmarýn do vlasů byl skvělý. Voněl celý den:)
Adéla Tichá

# Co se děje u potoka

 

Kytky od potoka

DESIGN NEJSOU JEN NĚJAK POSKLÁDANÉ KVĚTINY Design je všechno, co z kytice vytváří nezapomenutelnou dekoraci, co přináší zážitek, co často řekne víc než slova. Na našem statku ve Velkých Přílepech pěstujeme opravdové květiny. Takové, které necestují přes půl světa, neničí životní prostředí a životy těch, kteří je pěstují. Květinové plantáže určené pro rozmarnou a bohatou Evropu zabírají hektary úrodné půdy, na polích pracuje převážná většina dětí ve věku 9 -12 let. Na květiny se plýtvají hektolitry vody, za kterou by celé vesnice daly život. Hektolitry pesticidů, fungicidů a dalších -idů zabíjejí půdu i květiny. Jindy úrodná půda umírá. Z Afriky putují do Holandska na květinovou burzu. Čím víc prostříkané a konzervované, tím lépe. Musí přece něco vydržet. Už to jsou jen "slupky" kdysi snad krásných květin. Z Holandska jedou kamionem, letadlem, nebo lodí do květinářství a obchodů, abychom si mohli říct - tulipány za 50 Kč puget? No, nekupte to. Ekologická stopa, která za nimi zůstává je nevyčíslitelná a negativně ovlivňuje životy tisíců lidí. Měníme květinový trh v Čechách. Změňte ho s námi! Kupujte lokální květiny, které rostou bez pesticidů, o které je pečováno s láskou. V půdě, která zadržuje vodu. Pomalu obnovujeme rodinný statek a hospodářství. Půdu obhospodařujeme. Neničíme. Naše Kytky jsou pěstované s láskou, zalévá je déšť, voda, co nasbíráme, náš pot a někdy i slzy. Vrací nám to bohatě. Pěstujeme v souladu s přírodou a jejím během. Žádná chemie, žádné pesticidy, nebo syntetická hnojiva. V našem květinovém ateliéru vážeme květiny, které žijí, voní a zdobí. Svatební výzdoba, která vaši svatbu posune ještě o stupeň výš. Kytice jako poděkování, z lásky, kytice k narozeninám, k narození, pro radost. Ozdobte svou kavárnu, kancelář, recepci. Přivítejte své zákazníky designovou kyticí, kterou jen tak někdo nemá. Umíme všechno a ještě něco navíc. Umíme vtisknout kyticím duši. A máme odvahu vybočit ze zaběhlých kolejí. Na workshopech vás naučíme, jak květiny sklízet, vázat i pěstovat. Natrhejte si květiny na našem poli a uvažte si svou vlastní jedinečnou luxusní kytici. Předplaťte si naše kytice a budete mít doma každý týden na stole opravdovou kytku. Takovou, která nakrmila čmeláky, motýly i včely. Takovou, která vyrostla na poli obklopeném stromy, za vesnicí u potoka. Květiny vozíme až ke dveřím. Přidejte vzkaz a pošlete kytku tomu, na koho už dlouho myslíte. Najdete u nás desítky druhů květin vhodných k řezu - klasiku, i druhy, které jinde těžko seženete. V sezóně od dubna do října kupujte čerstvé, v zimě pak jedinečné zimní kytice, které kombinují živé rostliny se sušenými květy. www.kytkyodpotoka.cz
Kytky od potoka
Kytky od potoka
Máme zimní věnec. A chcete ho vidět? 😉
📷 PHOTO by KaČa

http://bit.ly/ZIMNI_VENEC_DEKORACNI
Kytky od potoka
Kytky od potoka
Milí a milé,
až do odvolání měníme otevírací dobu ateliéru. Vyzvednutí kytice je možné pouze po přechodzím objednání na e-shopu. Děkujeme za pochopení.

https://www.kytkyodpotoka.cz

📸 Foto Havlín
Kytky od potoka
Kytky od potoka
Dneska to bude trochu delší. 📚 Chceme vás trochu vzdělat. Je sice nejdepresivnější den roku, může vás však potěšit to, že nic není ztraceno a že můžete měnit svůj život, náladu nebo i květinový trh v Čechách. Kupujte opravdové a férové květiny. Podporujte místní pěstitele. 💐

Téma pěstování a dostupnosti řezaných květin je teď v zime více než aktuální. Kdo by nechtěl mít doma krásné čerstvé řezané květiny v půlce ledna. Budete je chtít i potom, co zjistíte, co za těmi dokonalými květinami skutečně je?

🌿 Květinářství mělo v Čechách dlouholetou tradici a čeští zahradníci si v 19. století v rámci c.k. monarchie, ale i v Německu, Francii a Nizozemsku, vydobyli dobré jméno. Po druhé světové válce, zvláště pak za dob normalizace a kolektivizace, u nás všechna soukromá zahradnictví vymizela. Často byla rodinná zahradnictví začleněna do státních zemědělských podniků a služeb nebo v horším pří­padě zlikvidována úplně. Nicméně i za dob minulého reži­mu ještě české květinářství alespoň přežívalo. Nabídka však byla skromná a v zimním období bylo často obtížné sehnat jinou květinu než tradiční karafiát. Po roce 1989 to šlo s českým zahradnictvím z kopce ještě rychleji. 💁 Poma­lá transformace, privatizace a nevyřešené vlastnické vztahy zapříčinily oslabení tuzemských květinářů. Toho využily silné zahraniční firmy a jejich široký, neokoukaný sortiment květin a nízké ceny pak lehce vytlačily domácí výrobce z trhu. Dnes je situace taková, že téměř *98 % řezaných květin se na český trh dováží. Nejčastěji se jedná o reexporty z Nizozemska, ale také například z Kolumbie, Ekvádoru, Keni nebo Thajska. Nejde jen o exotický sortiment, ale o klasické růže vypěsto­vané v Ekvádoru, chryzantémy z Kolumbie a karafiát třeba až z Etiopie.

🌿 Květinový průmysl byl od šedesátých let zaváděn pod záštitou rozvojových strategií a strukturálních změn coby řešení chudoby rozvojových zemí. Květiny se po kávě, čaji, kakau či bavlně měly stát novou „zázračnou" exportní plo­dinou, která vyzdvihne ekonomiky třetího světa.

🌿 Volný trh v rámci rozvojové pomoci většinou žene chudé země k čím dál ostřejšímu „závodu ke dnu" mezi sebou navzájem. Dochází k neustálému tlaku na sni­žování výrobní ceny, což se musí zákonitě odrazit v jiných článcích výroby - například ve zneužívání lidské práce, pří­rody a místních přírodních zdrojů. Právě levná pracovní síla a skrz naskrz děravé zákony o ochraně životního pro­středí nebo jejich absence jsou trumfy, na které vsadily bohaté státy. Snaží se přesunout ekologicky problémovou a pracovně náročnou květinovou výrobu do rozvojových zemí. Peníze vydělané tímto průmyslem ve skutečnosti jen málokdy a v malé míře zůstávají v dané zemi. Unikají skrze zahraniční vlastníky, vysoké výrobní náklady a nejrůznější poplatky. Většina zisku proudí k obchodníkům, šlechtite­lům nebo zprostředkovatelům v průmyslově vyspělých stá­tech. Vysoké počáteční náklady, nestabilní povaha obchodu a už zmíněné poměrně vysoké výrobní náklady mohou za to, že jen malé procento květinových farem je založeno a vlastněno místními obyvateli.

🌿 Největšími vlastníky květinových farem v rozvojových zemích nejsou tamní zemědělci, ale nadnárodní společnosti... Možné negativní důsledky jejich počínání je však vesměs ani neza­jímají, stejně jako stabilita regionu, kde momentálně půso­bí. Ztráta zodpovědnosti vede často k porušování meziná­rodních pracovních standardů: najímání pracovníků na čás­tečný úvazek nebo na neplatné pracovní smlouvy bez náro­ku na jakékoli sociální výhody, neustále se zvyšující neú­měrné tempo práce, zneužívání dětské práce, nedostatečná ochranná opatření atd. Platy se velice často pohybují pod hranicí zákonem stanovené minimální mzdy, navíc ve větši­ně rozvojových zemí je toto minimum vyměřeno skutečně na pomezí únosnosti a velice často ani k holému přežití nepostačuje.

🌿 Práce ve sklenících bývá poměrně fyzicky namáhavá, a přičteme-li zdraví škodlivé prostředí (viz níže), jedná se o velice špatně placenou práci. V 70 % ji vykonávají přede­vším mladé ženy. Známé jsou zprávy z květinových plantá­ží hovořící o zneužívání, sexuálním obtěžování a znásilňo­vání zaměstnaných žen ze strany jejich mužských nadříze­ných. Například v Keni se tento problém týká zhruba kolem 60 % zahradnic. Vzhledem k citlivému tématu však odbor­níci odhadují, že toto číslo může dosahovat až 90 %.

🌿 Komerční způsob pěstování květin se neobejde bez inten­zivního používání pesticidů a dalších agrochemikálií. Tyto látky provázejí celý produkční řetězec, počínaje dezinfiko­váním půdy, aplikováním nejrůznějších preventivních postřiků proti škůdcům a chorobám, podpůrných prostřed­ků, postřikem před samotným uříznutím květu, konče ochrannou lázní před převozem, jež má zajistit zpomalení dýchacího procesu a udržení čerstvosti květin. Fumigaci čili dezinfekci proti škůdcům provádějí zahradníci každý den. Tyto chemikálie mají různé stupně toxicity. Některé z nich jsou vysoce jedovaté a skleníkové klima jejich nebez­pečnost zvyšuje až trojnásobně. V některých státech dokon­ce používají chemikálie, které se v Evropě nebo v USA už před lety ocitly na indexu zakázaných látek, protože způso­bují rakovinu.

🌿 Extrémně vysoké a mnohdy pouze preventivní dávky pes­ticidů, které zaručují dokonalý až nepřirozený vzhled květin, mají nevyhnutelné dopady i na místní ekosystémy. V kombinaci se špatným managementem často způsobují znečištění vodních toků a podzemní vody. Známá je napří­klad kauza kolem jezera Naivasha v Keni, které je pro tamější vysokou diverzitu fauny a flóry označováno Ram­sarskou úmluvou z roku 1995 jako „mokřinový ekosystém s mezinárodním významem". A právě zde, kolem jezera je koncentrace květinových farem nejvyšší v celé Keni. Květi­nové plantáže se zde rozprostírají na 20 tisících km . Květi­nový průmysl je velice náročný na spotřebu vody a v regio­nech s hustou sítí květinových farem a v kombinaci se špat­ným vodním hospodařením se často stává, že místní země­dělci svádějí s květinovými magnáty boje o vodu. V okolí květinových farem bývá pesticidy kontaminován i vzduch. V atmosféře končí téměř 90 % toxických úniků, část z nich se pak s deštěm vrátí zpět na zem v blízkém okolí. Tím však výčet environmentálních problémů zdaleka nekončí.

ZDROJ: https://www.veronica.cz/co-je-skryto-za-dokonalou-krasou-kvetin

www.kytkyodpotoka.cz
📷 @Radek Balcer
Kytky od potoka
Kytky od potoka
Aby to tady nevyšumělo....
Leden je dlouhý, mrazivý měsíc. Co pomáhá na zimu nejlépe? Horký nápoj a horká koupel. Nebo nápoj o pokojové teplotě 🍷 v horké koupeli. 🛀

A jak posunout obyčejnou horkou koupel na dokonalou lázeňskou proceduru? Udělejte z ní květinovou koupel s našimi přírodními, voňavými šumivkami, které jsme pro vás připravili ve spolupráci @Levandulovna a @Nobilis Tilia.

Naše kytice a šumivá květinová koupel rozehřeje nejedno srdce. 😉
Po Praze doručujeme do 2. dne. Po zbytku ČR odesíláme do 3 dnů od objednávky.

http://bit.ly/KVETINOVA_KOUPEL

📷 @Radek Balcer
Kytky od potoka
Kytky od potoka
ZÍTRA JE NA STATKU CELÝ DEN ZAVŘENO!
Těšíme se na vás zase v pondělí od 10 do 16 hodin.
Kytky od potoka
Kytky od potoka
‼️ Připojte se k naší tříkrálové květinové výzvě ‼️ Objednejte 1 kytici a získejte hned 2 nebo 3 kytice.

http://bit.ly/pro_radost_od_ucha_k_uchu_1_a_1
a
http://bit.ly/pro_zaplavu_stesti_1_a_2

My 3 králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám 🧡💜🖤

Dnešním dnem uzavíráme vánoční kapitolu. Pokud tedy neslavíte pravoslavné Vánoce. Ty dneškem právě začínají.

Svátek tříkrálový je také znám jako slavnost Zjevení Páně. Patří mezi nejstarší a nejdůležitější křesťanské svátky.

Je vlastně o Boží lásce a požehnání každému bez ohledu na víru. O hledání Božího světla.

„Viděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit,“ řekli 3 mudrci. Hledali světlo, které nám ukazuje cestu, po níž musíme ve svém životě jít. To světlo je v jednom každém z nás. Je to láska, ochota, ohleduplnost, chuť pomáhat, potěšit ostatní.

Tahle zvláštní doba v nás to světlo dusí. Je velmi těžké ho živit láskou a krásou, když denně něco řešíme, bojíme se o životy své, či svých blízkých, vlastně často bojujeme o přežití. Jestli něco tohle světélko ve vás spolehlivě zažehne, je to příroda. Východ, či západ slunce. Květina obalená v ledu, která vypadá jako drahokam. Ledový vzduch, díky kterému si uvědomujeme, že žijeme. Lezavá zima, která proniká až pod kůži. A my, když jsme požehnaní domovem, si pak užíváme ty drobné chvilky, kdy nás do dlaní naopak hřeje teplý čaj / káva / kakao, dosaďte si, co je vám milé. 😉

Rozžehněte světlo v sobě a darujte nečekaně někomu ve vašem okolí malou kytičku.